28 กุมภาพันธ์ 2562 "แม่ฮ่องสอน"อ่วมฝุ่นพิษ เหนือ-อีสาน-กลาง 13 จุดเกินมาตรฐาน

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/politics/695749

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าฝุ่นละออง 21-45 มคก./ลบ. เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานทุกพื้นที่ แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ทุกพื้นที่ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากถึงคุณภาพอากาศปานกลาง สาเหตุจากลมฝ่ายใต้ที่พัดปกคลุมกทม.และปริมณฑลพัดอ่อนลง สำหรับการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ที่ผ่านมา บก.จร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบตรวจจับรถควันดำตามมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ใน กทม. บนถ.พระราม2 พุทธมณฑลสาย2 สุวินทวงศ์ รามคำแหง พระราม 9 วงแหวนอุตสาหกรรม เจ้าคุณทหาร เพชรเกษม สุขาภิบาล2 บรมราชชนนี สรรพาวุธ หลวงแพ่ง ดอนเมือง กาญจนาภิเษก ประดิษฐ์มนูธรรม เอกชัย พหลโยธิน ราชพฤกษ์ พบรถควันดำ 638 คัน เป็นรถขนาดใหญ่ตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก 448 ราย รถยนต์ขนาดเล็กตาม พ.ร.บ.จราจร 190 ราย โดยคพ. กทม. และหน่วยงานอื่นๆ ยังคงติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง และดำเนินการตามมาตรการของหน่วยงานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อควบคุมปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน ทั้งนี้คาดการณ์สถานการณ์ จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ของ คพ. คาดว่าในวันพรุ่งนี้ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามการดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง จะช่วยให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลง ขณะที่สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ เมื่อเวลา 09.00 น คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพอากาศปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 35-101 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) โดยจ.เชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง 69 มคก./ ลบ.ม. ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 66 มคก./ลบ.ม. จ.ลำปาง ต.พระบาท อ.เมือง 70 มคก./ลบ.ม. ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 57 มคก./ลบ.ม. ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 71 มคก./ลบ.ม. จ.ลำพูน ต.บ้านกลาง อ.เมือง 73 มคก./ลบ.ม. จ. น่าน ต.ในเวียง อ.เมือง 65 มคก./ลบ.ม. ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ 57 มคก./ลบ.ม. จ.แม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมือง 101 มคก./ลบม.ปริมาณฝุ่นเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีแดง จ.พะเยา ต.เวียง อ.เมือง 64 มคก./ลบ.ม. จ.ตาก ต.แม่ปะ อ.แม่สอด 54 มคก./ลบ.ม. ด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง 63 มคก./ลบ.ม. ภาคกลาง จ.สระบุรี ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ 53 มก./ลบ.ม